Πολιτική απορρήτου λογισμικού Whistleblower

Το Λογισμικό Whistleblower by Formalize συλλέγει προσωπικά δεδομένα μόνο σε περιπτώσεις που αυτό είναι σχετικό με εμάς και όταν είναι σχετικό με τη δραστηριότητά σας εντός του λογισμικού. Ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι να σας προσφέρουμε το αντίστοιχο προϊόν και τις υπηρεσίες που προσφέρει η Whistleblower Software by Formalize. Το Whistleblower Software by Formalize θα συμμορφώνεται πάντοτε με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς ανά πάσα στιγμή όταν συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η συμφωνηθείσα συνδρομή. Η Whistleblower Software by Formalize διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα έχουμε νομικές υποχρεώσεις να το πράξουμε ή για όσο χρονικό διάστημα τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα παραμένουν σχετικά με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύει η Whistleblower Software by Formalize είναι οι ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες: όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. Διαβιβάζουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο σε επεξεργαστές δεδομένων με τους οποίους έχουμε συνάψει συμφωνίες. Επίσης, διαβιβάζουμε προσωπικές πληροφορίες σε συνεργάτες καθώς και σε συμβούλους με τους οποίους συνδέεστε ή σε συμβούλους με τους οποίους μπορεί να επιθυμείτε να συνδεθείτε. Χρησιμοποιούμε υποεπεξεργαστές που ανήκουν σε τρίτες χώρες και αυτοί έχουν επίσης νομική βάση διαβίβασης.

Δικαιώματα βάσει του κανονισμού για την προστασία δεδομένων

Από τον κανονισμό για την προστασία δεδομένων προκύπτει ότι έχετε δικαιώματα σε περίπτωση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς. Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση των παρακάτω δικαιωμάτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Έχετε πρόσβαση στη διαγραφή πληροφοριών ανά πάσα στιγμή. Η Whistleblower Software by Formalize θα διαγράψει τις πληροφορίες, το αργότερο εντός 3 ετών από τη λήξη της συνδρομής, σύμφωνα με το νόμο περί παραγραφής. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για νομικούς λόγους, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η διατήρηση των πληροφοριών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα - μετά το οποίο οι πληροφορίες αυτές θα διαγραφούν μόλις οι νομικές αξιώσεις παρωχηθούν. Έχετε το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων ανά πάσα στιγμή και μπορείτε έτσι να κατεβάσετε τα έγγραφά σας για μελλοντική χρήση. Έχετε το δικαίωμα να βλέπετε τα δεδομένα σας στο σύστημά μας ανά πάσα στιγμή και έχετε επίσης το δικαίωμα να ενημερώνετε τις πληροφορίες σε περίπτωση αλλαγών σε αυτές. Έχετε το δικαίωμα και τη δυνατότητα να αποστείλετε αίτημα στο contact@whistleblowersoftware.com εάν επιθυμείτε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην κατά τα άλλα νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς. Έχετε επίσης, ανά πάσα στιγμή, το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στη Δανική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων, αλλά θα εκτιμούσαμε φυσικά να ενημερωθούμε σχετικά, ώστε να μπορέσουμε να διορθώσουμε την επεξεργασία μας για να σας ικανοποιήσουμε. Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία απευθείας στον Οργανισμό Προστασίας Δεδομένων της Δανίας, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, dt@datatilsynet.dk ή στο τηλ. +45 33 19 32 00. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε περισσότερα στη διεύθυνση www.datatilsynet.dk.

Κάντε κράτηση για μια παρουσίαση

5/5 αστέρια στο G2